“การซ่อมแซมรอยแตกร้าวด้วย Epoxy Injection”

การอัดฉีด Epoxy เข้าไปในรอยร้าว เพื่อยึดรอยร้าวให้กลับมาติดกันเหมือนพื้นเดิมและทำให้โครงสร้างคอนกรีตที่แตกร้าวกลับมารับกำลังได้ดีเช่นเดิม

ขั้นตอนการทำงาน

  1. วางหัวแป้นฉีดลงตามรอยแตกร้าว:  ทำความสะอาดรูและรอยแตกร้าวด้วยการใช้ลมเป่าเศษฝุ่นและผงต่างๆออกให้สะอาด วางหัวแป้นฉีดลงตามรอยแตกร้าวระยะห่างทุกๆ 30เซนติเมตร

   

2.  ฉาบปิด seal ที่หัวแป้นและรอยร้าว:  ฉาบปิด seal ที่แป้นและรอยร้าวด้วย Epoxy Adhesive Mortar เพื่อป้องกันน้ำยารั่วซึมออกในระหว่างการฉีดอัดสาร Epoxy ปิดรอยร้าว

3.  ฉีดอัดสาร Epoxy Resin:  ฉีดอัดสาร Epoxy Resin เต็มทั่วรอยแตกร้าว ปล่อย พื้นที่หน้างานทิ้งไว้ให้สารแห้งและแข็งตัวเต็มที่ประมาณ 4 ชั่วโมง

4.  ขัดแต่งผิวให้เรียบ:  เอาหัวแป้นที่ใช้ฉีดออกเสร็จแล้วปิดรูที่แป้น หัวหลังจากนั้นจึงทำการเจียรขัดแต่งผิวให้เรียบ

ข้อดีของการซ่อมรอยแตกร้าวบนพื้นคอนกรีต

พื้นคอนกรีตมีความสวยงาม

พื้นคอนกรีตยึดติดกันหยุดการแตกร้าวเพิ่ม

ป้องกันน้ำซึมผ่านรอยแตกเข้าชั้นดิน

พื้นที่สำหรับซ่อมแซมใช้งาน

พื้นลานจอดรถ

พื้นคอนกรีต

พื้นโรงงาน

พื้นถนนคอนกรีต

พนังคอนกรีต

อุโมงค์คอนกรีต

ทางด่วน