เรื่อง : สาระน่ารู้เกี่ยวกับการหาช่างซ่อมบ้าน

จะหาช่างซ่อมบ้านอย่างไร ให้ได้ช่างซ่อมมืออาชีพ ชำนาญงานตรงกับงานที่จะซ่อมแซม

 

เราจะหาช่างซ่อมบ้านได้อย่างไรนั้นควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

 

  • ช่างราคาซ่อมแซมที่ถูกไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไป จงอย่างเห็นแก่ราคาที่ถูกอย่างเดียว

ผู้ให้บริการซ่อมแซมบ้านเดี๋ยวนี้มีหลากหลายกลุ่มและประเภทและราคา ด้วยสภาวะที่มีการแข่งขันที่สูง ทำให้อาจมีผู้ใช้ช่องว่างนี้ทำการตัดราคากันเพื่อให้ได้การรับจ้างงาน ดังนั้นเราควรพิจารณาดูหลายๆปัจจัย ก่อนจะตัดสินใจว่าจ้างช่างซ่อมบ้านเราโดยไม่เห็นแก่ราคาที่ถูกกว่าอย่างเดียวเท่านั้น  แต่ควรตัดสินใจเลือกจากความเชี่ยวชาญในงานซ่อม รวมไปถึงความชัดเจนในการพูดคุยด้วยและคะแนนการรีวิวต่างๆ(หากมี)

 

  • สรุปขอบเขตงานที่จะซ่อมแซมบ้านและข้อตกลงต่างๆให้ชัดเจน อาทิเช่น วัสดุที่ใช้ ราคาที่ว่าจ้าง ช่างผู้ปฎิบัติงาน ฯลฯ

หากเป็นไปได้ก่อนที่จะเรียกใช้บริการ เราควรถ่ายภาพและเก็บรายละเอียดความเสียหายให้ชัดเจน เพื่อพูดคุยถึงปัญหาและขอบเขตการซ่อมกับช่าง โดยควรให้ช่างประเมินว่าความเสียหายขนาดนี้ ประเมินแล้วจะมีค่าใช้จ่ายเป็นราคาเท่าไร ระยะเวลาในการซ่อมนานแค่ไหนและจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง

 

  • ก่อนที่จะซ่อมแซมบ้านหรืออุปกรณ์ใดๆ เราควรที่จะรู้จักปัญหางานที่จะซ่อมแซมและอุปกรณ์ที่จะซ่อมแซมเสียก่อน

เมื่อเรามีรายการท่จะต้องการซ่อมแซมบ้าน ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆของบ้าน หรือมีอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ควรตรวจสอบก่อนว่าอาการเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น อาจเกิดมาสาเหตุอะไรได้บ้าง มีความเสียหายในส่วนไหน ผลที่เกิดขึ้นส่งผลต่ออุปกรณ์อย่างไร โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากอินเทอร์เน็ต ค้นหาจาก Google เพื่อหาความรู้เบื้องต้นในการสื่อสารกับช่าง เพื่อให้ช่างสามารถซ่อมได้ตรงจุดมากที่สุด

 

  • วิธีการหาช่างซ่อมแซมบ้านที่ไว้วางใจได้จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

ช่องทางหาบริการช่างซ่อมแซมบ้านมีมากมายหลายช่องทางในปัจจุบันนี้ มีระบบรีวิวจากผู้ใช้งาน ดังนั้นก่อนการตัดสินใจเลือกใช้บริการช่างซ่อมแซมบ้าน เราควรหาข้อมูลในการรีวิวของผู้ใช้บริการซ่อมแซมงานที่ผ่านมา เพื่อประเมินว่าช่างที่เราจะใช้บริการนั้นมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนอย่างไรบ้าง เพื่อประกอบการตัดสินที่จะว่าจ้างให้เข้ามาซ่อมแซมบ้านเรา

 

  • เราควรควบคุมและตรวจสอบการทำงานการซ่อมแซมอย่างใกล้ชิดโดยไม่ทำให้ช่างรู้สึกอึดอัดและไม่สบายใจ

เราไม่ควรละเลยที่จะตรวจสอบการซ่อมแซมบ้าน แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรควบคุมการทำงานของช่างมากจนเกินไปเพราะอาจทำให้ช่างรู้สึกอึดอัด ไม่สะดวกหรือไม่สบายใจที่จะให้บริการได้

ข้อดีของการตรวจสอบนั้นคือเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆอันอาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น ใช้วัสดุไม่ได้คุณภาพ ข้ามขั้นตอนที่สำคัญในการทำงาน ทำความเสียหาย หรือเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน และเพื่อให้เข้าใจปัญหาของการซ่อมแซมบ้านและอุปกรณ์ที่ซ่อมแซมนั้นๆ

 

หลังจากพิจารณา กลั่นกรอง ตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน เพื่อที่จะเลือกช่างเข้ามาซ่อมแซมบ้านเราแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการตกลงว่าจ้าง

เราควรกำหนดข้อตกลงต่างๆ เช่น ราคาการว่าจ้าง เงื่อนไขต่างๆ วันและเวลาในการทำงานที่แน่นอน

เมื่อพบช่างที่ถูกใจ สื่อสารเรื่องการซ่อมและตกลงราคากันได้แล้ว ต่อมาคือเรื่องของการนัดแนะวันเวลาในการทำงาน

เนื่องจากงานซ่อมแซมบ้านบางอย่างอาจส่งเสียงดังจนเป็นการรบกวนเพื่อนบ้านข้างเคียงได้ หากอยู่อาศัยในบ้านเดี่ยว

คงจะไม่มีปัญหาอะไรมาก แต่หากอยู่อาศัยในคอนโด ควรแจ้งกับนิติบุคคลอาคารชุดถึงขอบเขตงานซ่อม วันและเวลาที่ช่างจะเข้ามา

เพื่อให้นิติบุคคลอาคารชุดรับทราบ