สาระน่ารู้ : งานก่อสร้าง

เรื่อง : เกร็ดความรู้ การแบ่งปูนแต่ละประเภทในการใช้งาน

7 ประเภท ปูนซีเมนต์ และการใช้งานของแต่ละแบบ

 

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา

หรือที่เรียกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เป็นปูนซีเมนต์ขั้นพื้นฐาน เหมาะกับงานทั่วไป อย่างเช่น งานก่อสร้างบ้าน อาคารทั่วไป งานทำถนน งานสร้างสะพานต่าง

 

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลง

หรือที่เรียกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 2 ใช้สำหรับทำตอม่อ ฐานราก หรือกำแพงกั้นดิน โดยปูนประเภทนี้เหมาะกับการใช้งานที่โดนน้ำเค็มไม่มาก มีคุณสมบัติที่สามารถทนต่อซัลเฟตได้ระดับปานกลาง หรือเป็นปูนที่เหมาะกับการใช้โครงสร้างที่ต้องสัมผัสกับน้ำหรือดิน

 

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดแข็งตัวเร็ว

หรืออีกชื่อที่เรียกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 ลักษณะของปูนมีความละเอียดเป็นพิเศษ ทำให้จุดเด่นของปูนชนิดนี้คือแข็งตัวเร็ว และสามารถรับแรงได้เร็วกว่าปูนซีเมนต์ประเภทอื่นๆ ดังนั้นปูนประเภทนี้จึงเหมาะกับงานที่ต้องการความเร่งด่วน หรือเหมาะกับงานที่ต้องการรื้อถอน ที่เร็วกว่าปกติ เช่น งานก่อสร้างพื้นสำเร็จรูป งานเสาเข็ม เป็นต้น

 

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดเกิดความร้อนต่ำ

หรือที่เรียกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 4 ที่ควบคุมความร้อนที่อาจเกิดขึ้นจากปฏิกริยาระหว่างปูนซีเมนต์กับน้ำ เพราะในขณะที่ปูนกำลังแข็งตัว ไม่มีความร้อนมากเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดรอยแตกร้าว ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายระหว่างการทำงาน หรือเกิดปัญหาในอนาคต ดังนั้นปูนประเภทนี้จึงเหมาะกับการก่อสร้างเขื่อน

 

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดต้านทานซัลเฟตได้สูง

หรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 5 เป็นปูนที่ผ่านการดัดแปลง เหมาะกับงานใช้งานในพื้นที่ที่ต้องสัมผัสดังนั้นปูนประเภทนี้จึงเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ที่สัมผัสกับน้ำและดิน ซึ่งมีซัลเฟตไม่สูงมาก ซึ่งเมื่อเทียบกับกรณที่สร้างบ้าน สร้างอาคาร หรือสร้างสิ่งปลูกสร้างใกล้กับทะเลที่มีเกลือจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นตัวทำลายซัลเฟตในเนื้อปูนได้

 

ปูนซีเมนต์ผสม หรือ ปูนซีเมนต์ซิลิก้า

เป็นปูนซีเมนต์ที่เกิดจากการผสมกันระหว่างทรายหรือหินปูนมาบดให้ละเอียด แล้วนำมาผสมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ในอัตราส่วน 1:4 จึงทำให้ปูนซีเมนต์ทำให้เกิดการแข็งตัวช้า ซึ่งเหมาะกับงาน ปูนก่อ ปูนตกแต่ง หรืองานโครงสร้างขนาดเล็กที่ไม่ต้องรับแรงมาก หรือเหมาะกับโครงสร้างทั่วไป

 

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดสีขาว

ปูนซีเมนต์ที่เหมาะกับการใช้ในงานตกแต่ง ซึ่งเนื้อปูนมีลักษณะเป็นสีขาว จึงทำให้ปูนประเภทนี้สามารถผสมเข้ากับสีต่างๆได้ เพื่อใช้ในการตกแต่ง ซึ่งลักษณะของปูนมีความแข็งต้วค่อนข้างช้า

นอกจากประเภทของปูนซีเมนต์ที่มีทั้งหมด 7 ประเภทนั้น เรายังสามารถแบ่งประเภทของปูนตามประเภทหลักการใช้งานได้ 3 ประเภท

ปูนซีเมนต์สำหรับงานโครงสร้าง

งานก่อสร้างบ้านใหม่หรืออาคารทั่วไป : ปูนซีเมนต์ปอร์ตธรรมดา

งานก่อสร้างเร่งด่วน งานซ่อมแซม : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดแข็งตัวเร็ว

บ้าน หรือ อาคารที่อยู่ใกล้กับทะเล : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดต้านทานซัลเฟตได้สูง

งานก่อสร้างที่ต้องสัมผัสกับดินและน้ำเช่น ตอม่อ ฐานราก : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลง

งานโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น เขื่อน : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดเกิดความร้อนต่ำ

ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อ งานฉาบ

งานก่อ : ปูนซีเมนต์ผสม งานฉาบ : ปูนซีเมนต์ผสม

ปูนซีเมนต์สำหรับงานพิเศษ

งานตกต่างแต่งต่างๆ : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

 

นอกจากปูนซีเมนต์พื้นฐาน 7 ประเภทข้างต้นแล้ว ยังมีปูนอีกประเภทนั้นก็คือ ปูนมอร์ต้า ซึ่งเป็นปูนประเภทที่ผสมสำเร็จ ซึ่งเป็นการผสมระหว่างปูนซีเมนต์ ทราย และน้ำยาผสมคอนกรีตมาผสมให้เข้ากัน วิธีใช้ก็ง่ายเพียงแค่เติมน้ำเข้าไปในอัตราที่กำนหด แค่นี้ปูนสำเร็จก็พร้อมใช้งาน ซึ่งปูนประเภทนี้เหมาะกับการใช้งานก่ออิฐ งานฉาบปูน และงานเทปรับระดับ รวมไปถึงซ่อมแซมพื้นผิวต่างๆ ทั้งนี้ปูนมอร์ต้าจะมีการแบ่งประเภทการใช้งานเอาไว้เรียบร้อย  เช่น งานปูนก่อ ฉาบทั่วไป หรือ ฉาบละเอียด และอื่นๆ

รูปปูนชนิดต่างๆ