สาระน่ารู้ : งานก่อสร้าง

เรื่อง  : จะซ่อมบ้านอย่างไรดีเมื่อบ้านทรุดตัว

ปัญหาบ้านทรุดตัวและผลกระทบที่ได้รับจากการทรุดตัว ไม่ว่าจะเป็น บ้านทรุด เสาร้าว คานร้าว รวมถึงส่วนต่อเติมของบ้าน ดาดฟ้ารั่ว ชั้นลอย รั้วเอียง รั้วทรุด หรืออาคารเก่า อาคารทรุด ปัญหาดังกล่าว เราจำเป็นต้องรีบซ่อมบ้าน ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด เพื่อตัดปัญหาต่างๆที่อาจจะตามมาอีกมากมาย อาทิเช่น บ้านถล่ม บ้านพัง น้ำรั่ว ผนังแตกร้าว ฯลฯ ดังนั้นเราจะต้องรีบซ่อมบ้าน ให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว

คุณเคยสังเกตุบ้างหรือไม่ว่าบ้านที่เราพักอาศัยอยู่ทุกวันเกิดดินยุบจนเห็นโพรงใต้บ้าน มีรอยร้าวรอบตัวบ้าน พื้นรอบบ้านหรือพื้นที่จอดรถทรุดตัวแยกออกจากบ้าน นั่นคือสัญญาณเตือนว่าบ้านของคุณกำลังเกิดปัญหาการทรุดตัว แล้วบ้านทรุดตัวมีอันตรายต่อผู้พักอาศัยหรือไม่ จะต้องแก้ไขยังไง วันนี้มาดูสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาบ้านทรุดตัว บ้านเป็นโพรง  ดินยุบรอบบ้านและแนวทางการแก้ปัญหาก่อนที่บ้านจะเสียหายทรุดตัวบานปลายจนเกินแก้ไข ที่จะซ่อมบ้านได้

ปัญหาบ้านทรุดตัว ที่ต้องทราบและซ่อมบ้านให้ดีขึ้น

ปัญหาบ้านทรุดตัว มีสาเหตุจากหลายประการ  ไม่ว่าจะเป็นสภาพความอ่อนแข็งและหนาแน่นของเนื้อดินในแต่ละพื้นที่ที่มีการยุบตัวแตกต่างกันตามโครงสร้างและส่วนประกอบของที่ดิน เช่น ดินในกรุงเทพฯ มีลักษณะเป็นตะกอนดินเหนียวปากแม่น้ำทำให้มีความอ่อนนุ่มและทรุดตัวง่าย ที่ดินย่านชานเมืองมักเคยขุดหน้าดินไปขายเพื่อถมที่ เป็นสาเหตุทำให้ดินที่ถมใหม่ทรุดตัวง่ายกว่าพื้นดินธรรมชาติ  หรือการสร้างหมู่บ้านบนพื้นที่ที่เคยเป็นบ่อปลามาก่อนก็เป็นสาเหตุให้บ้านเกิดทรุดตัวลงได้เช่นกันนอกจากนี้ในส่วนของโครงสร้างบ้านหากมีการต่อเติม ที่ขัดต่อโครงสร้างหลักของตัวบ้าน เช่น ห้องครัว โรงจอดรถ หรือส่วนต่อเติมของบ้านมีการเก็บสิ่งของที่มีน้ำหนักมากเกินไว้ในบ้านก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บ้านเกิดทรุดตัวลงได้ รวมไปถึงการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น การไม่ตรวจสอบชั้นดินให้ดีก่อนลงเสาเข็มทำให้ฐานรากของบ้านไม่แข็งแรงซึ่งทำให้บ้านทรุดเอียงง่ายขึ้น หรือการเจาะใช้น้ำบาดาลตามพื้นที่ต่างๆ ซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาการทรุดตัวของชั้นดินได้เช่นกัน

วิธีสังเกตสัญญาณบ้านทรุดตัว เพื่อวางแผนซ่อมบ้าน แก้ไข ปรับปรุงบ้านต่อไป

  • มีรอยร้าวขนาดใหญ่บนผนังบ้านหรือเสา มีรอยร้าวเป็นรอยยาวรอบตัวบ้าน หรือมีรอยร้าวในลักษณะบ้านทรุดไม่เท่ากันจนผนังแยกตัวออกจากกันในแนวทแยงมุม
  • พื้นดินยุบตัวจนเห็นโพรงใต้บ้าน ดินทรุดแล้วไหลเข้าใต้ถุนบ้านหรือดินใต้บ้านทรุดจนเห็นเสาและท้องคานคอดินโผล่ออกมาจนเกิดเป็นโพรงใต้ถุนบ้าน แต่จะกระทบกับตัวบ้านมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความมั่นคงของเสาเข็ม นอกจากนี้ดินที่ยุบหากปล่อยทิ้งไว้อาจกลายเป็นที่อยู่อาศัยของหนู งูหรือสัตว์มีพิษ แมลงมีพิษ ต่างๆ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อคนในบ้านได้
  • โครงสร้างคานกับผนังแยกออกจากกันจนเห็นได้ชัด
  • พื้นรอบบ้านหรือพื้นห้องที่ต่อเติมหรือพื้นทรุดตัวแยกออกจากตัวบ้าน
  • ผนังบ้านหรือพื้นบ้านเอียงจนเห็นได้ชัด
  • ท่อหรืองานระบบที่ใต้ถุนบ้านแยกขาดออกจากกัน

วิธีแก้ปัญหาบ้านทรุดตัวและซ่อมบ้านให้ดีขึ้น

  • ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างเฉพาะทางหรือปรึกษาวิศวกรก่อสร้างให้มาซ่อมบ้านและหาสาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด ไม่ควรใช้ช่างก่อสร้างทั่วไปเพราะถ้าหากปัญหาเกิดจากโครงสร้างบ้านการแก้ไขปัญหาเฉพาะสิ่งที่เห็นด้วยตา ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาซ่อม้บานที่ไม่ตรงจุด ซึ่งกาซ่อมบ้านการแก้ไขจะต้องเริ่มต้นจากตัวโครงสร้าง โดยวิธีการซ่อมบ้านทรุดนั้นมีหลายแบบขึ้นอยู่กับลักษณะและความรุนแรงของปัญหาที่พบ
  • ในกรณีที่ฐานรากเสียหายจนซ่อมบ้านไม่ได้หรือพื้นดินทรุดตัวมาก การ่อมบ้านควรใช้วิธีการดีดบ้านช่วยแก้ปัญหาบ้านทรุดโดยไม่ต้องทุบบ้านทิ้ง วิธีการดีดบ้าน ซ่อมบ้านทำได้โดยการตัดบ้านออกจากฐานรากเดิมแล้วยกขึ้นจนลอยตัวเพื่อรื้อฐานรากแล้วทำฐานรากใหม่ก่อนที่จะประกบตัวบ้านให้ติดกับฐานราก แต่การดีดบ้านมีราคาสูงมากและทำได้ยาก จึงต้องดำเนินการซ่อมบ้าน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างเฉพาะทาง
  • ฉีดสารโพลียูรีเทนยกปรับระดับพื้นทรุดซ่อมบ้าน โดยไม่ต้องทุบพื้น การฉีดสารโพลียูรีเทนทำให้สามารถรองรับน้ำหนัก เสริมความแข็งแรงให้กับชั้นดิน และเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักของดินภายใต้โครงสร้างเดิม สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 20 ตันต่อตารางเมตร และมีความสามารถในการยกน้ำหนักได้มากถึง 50 ตันต่อตารางเมตร โดยสารโพลียูรีเทนจะแทรกตัวไปตามช่องว่างของชั้นดิน รวมตัวกับ ดิน หิน ทราย เมื่อสารขยายตัวอย่างต่อเนื่องจะยกพื้นที่ทรุดขึ้น ทำให้พื้นที่ทรุดตัวหรือพื้นที่ต่างระดับสามารถยกได้เท่ากับของเดิมหรือตามความต้องการ

ปัญหาดินรอบบ้านทรุดตัว

ปัญหานี้ไม่น่าหนักใจเท่ากับบ้านทรุดตัวที่ต้องการการซ่อมแซมบ้านรีบด่วนกว่า สาเหตุมักเกิดจากการที่ถมดินแล้วปรับพื้นที่ใหม่โดยไม่ปล่อยเวลาให้ชั้นดินที่ถมใหม่เซ็ทตัวให้แน่นเสียก่อน แล้วรีบก่อสร้างเร็วเกินไปพอสร้างบ้านเสร็จไปแล้วสักระยะ 1-2 ปี เมื่อฝนตกหนักดินจึงทรุดตัวลงและไหลลงสู่ที่ต่ำเข้าไปในโพรงใต้ถุนบ้านหรือดินไหลตามน้ำออกไปยังพื้นที่ข้างเคียง นอกจากนี้การทรุดตัวของดินในบางกรณี อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของชั้นดินในบริเวณนั้นตามธรรมชาติก็ได้

 

วิธีแก้ปัญหาดินรอบบ้านทรุดตัว เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ต้องมาซ่อมบ้าน ในอนาคต

  • โดยการเสริมเติมดินหรือทรายเข้าไปให้เต็มแล้วฉีดน้ำไล่จนเนื้อดินแน่นในระดับหนึ่งแล้วสร้างกำแพงกันดินใต้ถุนบ้านโดยใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูปมาเสียบรอบตัวบ้านให้ลึกที่สุดจนสามารถยึดเข้ากับคานคอดินหรือแนวเสาของตัวบ้านได้เพื่อกันไม่ให้ดินที่ถมใหม่ไหลเข้าใต้ถุนบ้าน หรือสร้างกำแพงกันดินตามแนวกำแพงรอบบริเวณบ้านเพื่อไม่ให้ดินไหลออกแล้วใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูปมาเสียบรอบแนวกำแพงบ้านโดยเสียบให้ลึกที่สุดแล้วยึดติดกับฐานรากกำแพงให้แน่นหนา วิธีการดังกล่าวจะเป็นการแก้ปัญหาได้ในในระยะยาว ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการต้องมาซ่อมบ้าน ในอนาคต