สาระน่ารู้ : งานก่อสร้าง

เรื่อง : รอยแตกร้าวผนังปูน

 

  • รอยแตกร้าวที่ก่อให้เกิดอันตราย

    เป็นร้อยร้าวที่เกิดจากโครงสร้างอาคารที่ทรุดตัวหรือการคำนวณการรับน้ำหนักของโครงสร้างอาคารที่ผิดพลาด โดยเราสามารถสังเกตลักษณะรอยร้าวได้ดังนี้

รอยแตกร้าวที่เป็นแนวเฉียงกลางผนัง

รอยลักษณะนี้เกิดจากการทรุดตัวของเสาต้นใดต้นหนึ่ง จึงทำให้คานไม่สามารถรับน้ำหนักได้ จนเกิดเป็นรอยร้าวเฉียงตามแนวกำแพง รอยลักษณะนี้อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ในอนาคต

รอยแตกร้าวในแนวดิ่งกลางผนัง

สาเหตุเกิดจากคานบนผนังมีการรับน้ำหนักที่มากเกินไป จึงทำให้คานเกิดอาการแอ่นตัวหรืองอตัว จนทำให้มีการแตกร้าวเป็นเส้นแนวยาวเกิดขึ้นตามผนัง วิธีแก้ไขเบื้องต้นคือการย้ายของหนักที่อยู่ชั้นบนเหนือบริเวณจุดที่มีปัญหาออกและแจ้งผู้ชำนาญการหรือวิศวกรให้มาตรวจสอบและทำการแก้ไข

รอบแตกร้าวบริเวณแนวคานและแนวเสา

สาเหตุเกิดจากคานและแนวเสาบริเวณนั้น รับน้ำหนักที่มากเกินไป จึงทำให้คานเกิดการแอ่นตัวและส่งผลให้เกิดรอยร้าวตามมา สาเหตุอาจเกิดจากการคำนวณโครงสร้างที่ผิดพลาด หรือมีการดัดแปลงการใช้อาคารที่ผิดวัตถุประสงค์จนทำให้มีการรับน้ำหนักของตัวอาคารที่มากเกินไป

 

  • รอยแตกร้าวทั่วไปที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย

เป็นรอยร้าวที่สามารถซ่อมได้ง่ายไม่ก่อให้เกิดอันตราย รอยแตกร้าวนี้อาจเกิดจากการผสมปูนและฉาบปูนที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน หรือการยืดตัวหดตัวของวัสดุก่อผนัง นอกจากนี้อาจมีสาเหตุมาจากการสั่นไหวของตัวโครงสร้างจึงทำมีการแตกร้าวบริเวณผนังเกิดขึ้น ซึ่งลักษณะอาการแตกร้าวที่พบเห็นได้ทั่วไปนั้น จะมีลักษณะดังนี้

รอยแตกร้าวลายงา

รอยแตกร้าวลายงา สาเหตุอาจเกิดมาจากช่างที่ทำการฉาบปูนนั้นไม่มีความชำนาญ การฉาบปูนที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน หรือมีการผสมปูนที่ไม่ได้ตามอัตราส่วน นอกจากนี้รอยแตกร้าวนั้นอาจเกิดจากวัสดุที่เลือกใช้ในการก่อผนังมีการหดตัวหรือขยายตัวเกิดขึ้นเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ จนทำให้มีการแตกร้าว

รอยแตกร้าวตามมุมขอบวงกบประตูและหน้าต่าง

เป็นรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นบริเวณขอบวงกบประตูหรือหน้าต่างเป็นแนวเฉียง สาเหตุอาจเกิดมาจากช่างที่ไม่ได้ทำการติดตั้งเสาเอ็นและคานทับหลัง ที่มีส่วนช่วยในการสร้างความแข็งแรงของผนังบริเวณขอบประตูและขอบหน้าต่างให้สามารถรับน้ำหนักและแรงกระแทกที่เกิดขึ้นได้ จึงทำให้เกิดการแตกร้าว

รูปตัวอย่างรอยแตกร้าวผนังปูน แบบต่างๆ