สาระน่ารู้ : จะหาช่างซ่อมบ้านจากที่ไหนอย่างไรดี

หากคุณกำลังหาช่างซ่อมบ้านอยู่ แต่ไม่รู้ว่าจะหาจากที่ไหนดี เนื่องจากไม่รู้ว่าผลงานช่างซ่อมบ้านที่เราหามาจะมีฝีมือและผลงานการซ่อมบ้านดีหรือไม่ มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร จะเป็นปัญหาและคำถามต้นๆของเจ้าบ้านที่ต้องการหาช่างเข้ามาซ่อมบ้านให้ ปัจจุบันนี้ก็รู้ๆกันอยู่ว่ามีช่างที่ไม่มีความรับผิดชอบในการซ่อมบ้านอยู่เยอะเต็มไปหมด จากข่าวการทิ้งงาน คุณภาพงานไม่ดีบาง ซึ่งในเรื่องของการหาช่างที่ไว้วางใจให้เข้ามาซ่อมบ้านให้เรา ก็พอสรุปแนวทางในการหาช่างซ่อมบ้าน ที่ดีและไว้วางใจในคุณภาพงานและความรับผิดชอบในงานที่ซ่อมบ้านได้ ดังนี้

  • สอบถามจากเพื่อนบ้าน เพราะเพื่อนบ้านเราโดยรอบมักจะมีการซ่อมแซมบ้าน ต่อเติมบ้าน รีโนเวท ปรับปรุงบ้าน ถ้าเพื่อนบ้านเขาบอกว่าช่างซ่อมบ้านที่เขาใช้บริการซ่อมบ้านเขาดี นั้นมันก็หมายความว่าเรามีแนวโน้มที่จะได้ช่างดีๆเข้ามาซ่อมบ้านให้เรา เพราะเขาทำให้เพื่อนบ้านเราดีนั้นเอง ช่องทางนี้ถือว่าเป็นช่องทางที่ง่าย สะดวก และปลอดภัยที่สุดในการหาทีมงานช่างดีๆ ที่จะว่าจ้างเข้ามาซ่อมบ้านให้เรา
  • หาจากแหล่งช่างซ่อมบ้านที่มีความน่าเชื่อถือต่างๆ เช่น ห้างขายอุปกรณ์ก่อสร้างใหญ่ๆใกล้บ้าน ช่องทางนี้ก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะหาช่างซ่อมบ้านได้ แต่จะไม่รู้ว่าช่างซ่อมบ้านที่เราจะว่าจ้างนั้น จะมีผลงานและความรับผิดชอบซ่อมบ้านมากน้อยแค่ไหน
  • หากเป็นบ้านที่อยู่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรร เราก็สามารถขอความช่วยเหลือและข้อมูลช่างซ่อมบ้าน ได้จากนิติบุคคลของหมู่บ้านนั้นๆที่อาศัยอยู่ เพื่อขอข้อมูลช่างซ่อมบ้านที่ไว้วางใจได้จากนิติบุคคลของหมู่บ้านนั้น ช่องทางนี้ก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีความปลอดภัยในการหาช่างซ่อมบ้านอีกช่องทางหนึ่ง
  • ค้นหาช่างซ่อมบ้านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งช่องทางนี้เราขอแนะนำเป็นวิธีสุดท้ายในการหาช่างซ่อมบ้าน เนื่องจากมีโอกาสที่เราจะเจอกับช่างซ่อมบ้านที่ไม่มีความรับผิดชอบและได้งานซ่อมบ้านที่ไม่ค่อยมีคุณภาพ แต่ถ้าหากเราไม่มีช่องทางอื่นแล้ว ต้องใช้ช่องทางนี้เราก็มีข้อแนะนำที่ควรต้องทำก่อนการจะสรุปว่าจ้างให้เข้ามาซ่อมบ้านให้เรา เช่น ควรเลือกช่างซ่อมบ้านที่เป็นรูปแบบบริษัทจำกัด ไม่ความติดต่อช่างซ่อมบ้านที่ไม่ได้เป็นรูปแบบบริษัทจำกัด / ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทนั้นๆ เช่นมีผลงานอย่างที่ไหนอย่างไรบ้าง / มีลูกค้าอ้างอิงให้เราได้บางหรือเปล่า / พอมีรูปถ่ายหรือผลงานซ่อมบ้านหน้างานที่ไหนให้เราดูบาง ฯลฯ

โดยสรุปการหาช่างมาซ่อมบ้านให้เรานั้น เป็นด่านแรกที่เราจะต้องทำการบ้านอย่างหนักที่สุดข้อหนึ่ง ดังนั้นการหาความรู้และแหล่งข้อมูลที่มาใช้สรุปเลือกช่างเข้ามาซ่อมบ้านให้เรานั้นสำคัญจริงๆ หากเลือกช่างซ่อมบ้าน ไม่ดีไม่มีคุณภาพ ความรับผิดชอบ มาซ่อมบ้านให้เรา แน่นอนช่างซ่อมบ้านนั้นๆจะสร้างปัญหาและความปวดหัวให้เรายิ่งกว่า ก่อนการซ่อมบ้านที่มีปัญหาอยู่แล้วให้มีปัญหามากกว่าเดิมเสียอีก

ผมขอให้ลูกค้าทุกท่าน ใช้ความพยายามและความรอบครอบในการค่อยๆหาช่างซ่อมบ้านที่ดีเข้ามาซ่อมบ้านให้เราทุกท่านๆนะครับ